• Tłumacz języka migowego
BIP

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, OROD lub RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie z siedzibą w Knurowie 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8.

Dane są przetwarzane w celu realizacji świadczeń medycznych na podstawie art. 9, ust. 2, lit. h. RODO(„przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3”) oraz w celach marketingowych na podstawie świadomej zgody.  

Dane osobowe pacjentów przetwarzane są na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  jej aktów wykonawczych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Państwa dane związane z udzielaniem świadczeń medycznych przechowywane będą 20 lat od zakończenia przetwarzania (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Dane powierzone do celów marketingowych przestaną być przetwarzane niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usług medycznych lub cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania. Mają Państwo prawo także do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia przy czym nie dotyczy to danych medycznych, których przetwarzanie odbywa się na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).   Decyzje o przetwarzaniu Państwa danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.    

 

Dane przesłane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu z personelem ZOZ Knurów, niebędą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane w formie wydruku przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli dane będą dotyczyły dokumentacji medycznej, wyników badań, konsultacji medycznych będą przechowywane zgodnie z zapisami o przechowywaniu dokumentacji medycznej w Ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta, a wszystkie przesłane dane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej usunięte i dołączone do Państwa dokumentacji medycznej. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Zaleca się wysyłanie wszystkich dokumentów z danymi wrażliwymi poprzez przesłanie ich kodowanym plikiem. Wysyłając dokumentację medyczną do ZOZ Knurów za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na wniosek złożony przez Pacjentów, ZOZ Knurów może wysłać dokumenty: plikiem kodowanym na podany adres e-mail, za pomocą Poczty Polskiej, odebrane osobiście przez osobę, której dokumentacja dotyczy bądź osobę upoważnioną po wcześniejszym umówieniu się z rejestracją Poradni.

Dane kontaktowe:

 - Sekretariat Dyrektora

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

- Inspektor Ochrony Danych:

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE STRONY INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH RODO DLA PACJENTA

ŚCIEŻKA PACJENTA RODO-ŚWIADOMEGO

 

  OBIEKT MONITOROWANY  

 

Kategoria: Klauzule RODO [12]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJACYHC Z POMOCY TŁUMACZA MIGOWEGO.pdf
ilość pobrań: 40
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJACYHC Z POMOCY TŁUMACZA MIGOWEGO.pdf 189.21KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA KANDYDATÓW DO PRACY.pdf
ilość pobrań: 42
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA KANDYDATÓW DO PRACY.pdf 28.99KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA UMÓW NAJMU.pdf
ilość pobrań: 33
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA UMÓW NAJMU.pdf 45.17KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO I NAGRYWANIA ROZMÓW.pdf
ilość pobrań: 33
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO I NAGRYWANIA ROZMÓW.pdf 48.41KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW.pdf
ilość pobrań: 35
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW.pdf 39.24KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA PRAKTYKANTÓW.pdf
ilość pobrań: 37
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA PRAKTYKANTÓW.pdf 48.12KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW LUB OSÓB ZATRUDNIONYCH W OPARCIU O UMOWY O PRACĘ, CYWILNOPRAWNE.pdf
ilość pobrań: 32
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW LUB OSÓB ZATRUDNIONYCH W OPARCIU O UMOWY O PRACĘ, CYWILNOPRAWNE.pdf 65.86KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA PACJENTÓW.pdf
ilość pobrań: 39
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA PACJENTÓW.pdf 85.35KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI E-MAILOWEJ.pdf
ilość pobrań: 33
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI E-MAILOWEJ.pdf 58.45KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA KONTRAHENTÓW.pdf
ilość pobrań: 31
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA KONTRAHENTÓW.pdf 49.52KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf
ilość pobrań: 34
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA INFORMACJI PUBLICZNEJ.pdf 50.14KB zobacz
pdf 2023-07-27 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA DARCZYŃCÓW.pdf
ilość pobrań: 35
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZOZ KNURÓW DOTYCZĄCA DARCZYŃCÓW.pdf 49.45KB zobacz
do góry