• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Poradnie/Konsultacje Diabetologiczne

Konsultacje Diabetologiczne

Zakres konsultacji diabetologicznych:

 • profilaktyka cukrzycy typu 2 - leczenie stanów przedcukrzycowych (nieprawidłowej glikemii na czczo i/lub nieprawidłowej tolerancji glukozy)
 • leczenie cukrzycy typu 1 u dorosłych
 • leczenie cukrzycy typu 2
 • prowadzenie pacjentek z cukrzycą ciążową
 • leczenie innych typów cukrzycy (w tym m.in. cukrzycy związanej z przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycy potransplantacyjnej)
 • przygotowanie chorego z cukrzycą do planowanego zabiegu operacyjnego
  prowadzenie chorych z cukrzycą w okresie okołooperacyjnym

Jak przygotować się do konsultacji diabetologicznej?

Aby maksymalnie wykorzystać czas wizyty proszę o przyniesienie ze sobą:

 1. dzienniczka samokontroli z pomiarami cukru
 2. książeczki opieki diabetologicznej lub paszportu diabetyka
 3. wyniki ostatnio wykonanych badań laboratoryjnych (szczególnie istotne dla pacjentów z rozpoznaną wcześniej cukrzycą to: poziom hemoglobiny glikowanej – HbA1c, kreatyniny, ew. ALT, AST, morfologia)
 4. chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą/stanem przedcukrzycowym – wyniki badań, na podstawie których ustalono rozpoznanie
 5. listę leków przyjmowanych na stałe
 6. ostatni wypis ze szpitala

Zapraszamy do skorzystania z osobistej konsultacji komercyjnej w Poradni Diabetologicznej - szczegółowe informacje i rejestracja wizyty pod nr tel +48 32 235 13 11 oraz w rejestracji przychodni.

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu prosimy o przyjście w dniu wizyty nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną, założenie maseczki ochronnej oraz zdezynfekowanie rąk po wejściu do budynku Poradni.

Jednocześnie informujemy, iż nadal pozostaje możliwość przeprowadzania konsultacji diabetologicznych w formie teleporad.

Porada komercyjna poradnia diabetologiczna

 1. Prosimy o dokonania przelewu na poniższy rachunek bankowy:
  ZOZ KNURÓW - 12 1050 1298 1000 0022 1249 7172
  • Kwota: 170 PLN - porada (wizyta osobiście w poradni)
  • Kwota: 120 PLN - teleporada
   Tytułem: PORADA DIABETOLOGICZNA, imię i nazwisko pacjenta
 2. przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu:
  zdjęcie potwierdzenia wykonania przelewu na nr telefonu: +48 507 548 578

Informacje dodatkowe:

 1. W ramach teleporady będą wystawiane e-recepty zgodnie z uprawnieniami NFZ oraz na życzenie chorego – zaświadczenia do POZ o zaleconym leczeniu
 2. Pacjentom, którzy wcześniej nie byli leczeni w tut. Poradni nie będą wystawiane w ramach teleporady poniższe druki/zaświadczenia:
  • zaświadczenia na drukach ZUS ( np. wniosek o świadczenia rentowe)
  • karty konsultacyjne diabetologiczne do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  • karty konsultacyjne diabetologiczne do badań profilaktycznych
do góry