• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Pacjent/Profilaktyka/Program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)

Program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)

Choroby układu krążenia (ChUK) są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Ważną rolę w ich rozwoju odgrywa styl życia: niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres.

Celem profilaktyki chorób układu krążenia w POZ jest:

 • obniżenie zachorowalności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej badaniem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia papierosów, prawidłowego odżywiania się, uprawiania różnych form aktywności fizycznej.

O profilaktyce

W ramach profilaktyki ChUK wykonywane są bezpłatne badania układu krążenia, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi, określenie BMI. Na badania nie potrzeba mieć skierowania od specjalisty.

Realizacja profilaktyki ChuK obejmuje:

 • Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.
 • Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI).
 • Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zdeklarowany jest pacjent.
 • Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.

W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 1. badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia,
 2. kwalifikację świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego,
 3. edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania ze świadczeniobiorcą.

Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Do kogo jest skierowana profilaktyka ChUK w POZ

Profilaktyka Chuk w POZ skierowana jest do osób spełniających wszystkie podane niżej kryteria kwalifikacji:

 • są w wieku od 35 do 65 lat
 • obciążone są czynnikami ryzyka (palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek)
 • nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemii (jeśli na nie chorujesz, dowiesz się od lekarza, czy możesz wziąć udział w programie)
 • w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu

Miejsca realizacji:

do góry