• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/RODO/Profilaktyka/Program profilaktyki gruźlicy

Program profilaktyki gruźlicy

Realizacja profilaktyki gruźlicy w POZ

W ramach profilaktyki gruźlicy przeprowadzane są następujące procedury medyczne w zakresie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

  • zebranie przez pielęgniarkę POZ wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,
  • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta,
  • w przypadku osób z grupy największego ryzyka zachorowania - przekazanie przez pielęgniarkę POZ pisemnej informacji lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Knurowie, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie pacjentowi trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Do kogo skierowana jest profilaktyka gruźlicy w POZ?

Profilaktyką gruźlicy w POZ objęte są osoby dorosłe, które:

  • Dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Knurowie, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:
    • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
    • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.
  • Złożyły pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie podlegały one badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Miejsca realizacji:

do góry